شنبه, 29 بهمن 776 ساعت 11:20

عسل رُس بسته

رس کردن یا بلوری شدن در زبان عامه به اشتباه به شکرک زدن معروف شده است، از ویژگی های عسل طبیعی است. عسل طبیعی حتما رس می کند زمان رس کردن عسل بستگی به رطوبت عسل، دمای محیط و میزان گلوکز عسل دارد. رس شدن به معنای رسوب کردن و کدر شدن عسل است. عسل طبیعی بدلیل داشتن گلوکز و دیاستاز بعد از مدتی ته نشین میشود و رس می بندد یعنی ذرات قند عسل متبلور می شود و عسل مانند روغن حیوانی سفت می شود. خوردن این نوع عسل ازنظر اطباء و کارشناسان نه تنها ضرر ندارد بلکه خیلی هم مفید است. اما بیشتر مردم اگر عسل به این حالت دربیاید فکر میکنند خراب شده و دیگر از آن استفاده نمی کنند. بهترین نوع عسل طبیعی عسل رس بسته است زیرا تمام ویتامین ها، مواد معدنی و آنزیم ها و دیاستازهای طبیعی گیاهان و محصول بزاق شفابخش زنبورعسل در آن موجود است و تنها راه مقابله با عسل های تقلبی در ایران مصرف کردن عسل رس بسته است. بیشتر کشورهای اروپایی عسل رس بسته مصرف می کنند چون میدانند که عسلی که حرارت دیده و یا تقلبی باشد هرگز رس نمی کند. یادتان باشد رس بستن عسل با شکرک زدن فرق می کند. عسل رس عین روغن حیوانی می ماند ولی شکرک دون دون عین خاک قند می شود و رس شدن عسل در جای سرد یک ماه زمان می برد.

منتشرشده در محصولات